Profiel

Eva heeft bijna 25 jaar ervaring met onderzoek en beleid. Hoewel beide werkterreinen haar interesse hebben, voelt zij zich in eerste plaats kwalitatief onderzoeker. Als onderzoeker interviewde zij mensen uit vrijwel alle geledingen van de samenleving. Zij interviewde jeugdigen, ouders en professionals over (de aanpak van) schooluitval, opvoedingsproblemen, jeugdoverlast, jeugdcriminaliteit, huiselijk geweld, radicalisering en armoedeproblematiek.

Door haar lange onderzoekservaring en haar betrokken en gedegen aanpak, wordt zij regelmatig gevraagd voor het interviewen van ‘moeilijke’ doelgroepen. Eva heeft ervaring met kinderen en opvoeders met een beperking, multi-problemgezinnen, slachtoffers en daders van geweldsdelicten, jeugdige delinquenten en geradicaliseerde jongeren. Door haar onderzoekswerk leerde Eva de thuissituatie van cliënten van jeugdzorg en justitiële instellingen goed kennen, dat geldt ook voor de situatie binnen de muren van de instellingen zelf.

Vanwege haar kennis van zowel beleid als praktijk wordt Eva eveneens regelmatig ingehuurd als beleidsmedewerker of adviseur. Op dit moment zijn lokale overheden, onderzoeksbureaus en projectorganisaties haar belangrijkste opdrachtgevers.