Profiel

Eva Klooster heeft ruim 25 jaar ervaring met onderzoek en beleid. Hoewel beide werkterreinen haar interesse hebben, voelt zij zich in eerste plaats kwalitatief onderzoeker. Zij werkt met twee vormen van onderzoek. De eerste is  multi-method onderzoek, waarbij kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden worden gecombineerd. Voor dit type onderzoek werkt zij graag samen met onderzoeksinstituten, hoge scholen en universiteiten. Een voorbeeld daarvan is het onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van hbo’ers met een migratieachtergrond dat zij met de Universiteit van Maastricht uitvoerde (ROA, Klooster 2020).

De tweede vorm is kwalitatief onderzoek op basis van praktijkgericht en/of narratief onderzoek. Methodieken die daarbij horen zijn; participerende observatie, interviews en story telling. Dit type onderzoek voert zij zelfstandig uit, waarbij zij vaak een team van onderzoekers samenstelt dat ervaring heeft met een specifieke doelgroep of vraagstuk.

Goed kwalitatief onderzoek vraagt wat betreft Eva om het zo dicht mogelijk benaderen van de leefwereld en het perspectief van de respondenten. Haar aanpak wordt wel beschreven als het zoeken naar ‘nabijheid’; het investeren in begrip van de sociale context en de intersectionaliteit van de respondent. Eva gebruikt in haar rapporten vaak portretten en citaten om zo de wereld van de respondenten dichterbij die van de beleidsmakers en opdrachtgever te brengen. Een voorbeeld daarvan is het rapport ‘De organisatie van nabijheid’ (Lowan 2020) en haar boek “Hangplek Holland’.

Als onderzoeker interviewde Eva mensen uit vrijwel alle geledingen van de samenleving. De laatste jaren vaak op de terreinen van  opvoeding, onderwijs, werk en veiligheid . Vanwege haar betrokken en gedegen aanpak wordt zij regelmatig gevraagd voor het interviewen van ‘moeilijke’ doelgroepen. Eva heeft ervaring met kinderen en opvoeders uit multi-problemgezinnen, jeugdige delinquenten en geradicaliseerde jongeren. Door haar onderzoekswerk leerde Eva de thuissituatie van cliënten van jeugdzorg en justitiële instellingen goed kennen, dat geldt ook voor de situatie binnen de muren van de instellingen zelf.

Vanwege haar kennis van zowel beleid als praktijk wordt Eva eveneens regelmatig ingehuurd als beleidsmedewerker of adviseur. Op dit moment zijn lokale overheden, onderzoeksbureaus en projectorganisaties haar belangrijkste opdrachtgevers.