Opdrachten

2020

* lopend onderzoeks- en  coachingstraject: De functie van de netwerkagent. Politie Amsterdam

* lopend onderzoek in samenwerking met Universiteit van Maastricht (RIA) naar factoren van invloed op de ongelijke toegang tot de arbeidsmarkt van hbo-afgestudeerden met en zonder migratieachtergrond. Ministeries OCW en SZW.

2019

*onderzoek: Effectiviteit van peer-education project Mind Young Academy.  MIND

Link naar het rapport

*onderzoek: Succesvolle scholen in kwetsbare wijken. Stichting Verre Bergen Rotterdam

Link naar het rapport

* onderzoek- en  coachingstraject: De functie van de netwerkagent. Politie Amsterdam

2018

* onderzoek: Klooster.E, Butter. De organisatie van Nabijheid, onderzoek naar ISK en zorg. Lowan.

Link naar het rapport

*onderzoek:  De Winter-Kocak, S. Klooster,E. Day. M. Kiezen voor politie? Onderzoek onder mbo-studenten in het veiligheidsdomein. ApeldoornPolitie & Wetenschap. Utrecht: Verwey-Jonker-Instituut.

Link naar het rapport

* onderzoek Klooster. E. Onmisbaar en kansrijk? Kansen, belemmeringen en ondersteuning voor informele organisaties in het Amsterdamse Emancipatieveld. Gemeente Amsterdam

2017  

* onderzoek: Klooster.E, Kocak S. , Day M., Jonkman H. Gedeelde toekomst, onderzoek naar de toekomstorienatie van Nederlandse jongeren (met een migratieachtergrond). Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

* evaluatie: Empowerment en weerbaarheidstrainingen voor vrouwen en meiden. In kader van preventie  radicalisering. In opdracht van gemeente Amsterdam, afdeling OOV.

2015 – 2017 senior onderzoeker Verwey-Jonker (zie website verwey-jonker.nl)

2015

* Evaluatie. Klooster, E. Mejdoubi, J. ‘Op Gezonde Tour’  Evaluatie van een communitybased aanpak gericht op bevorderen gezonde leefstijl, in opdracht van stadsdeel Oost, Amsterdam.

* Literatuuronderzoek. Klooster, E. Mejoudoubi, ‘Sleutelpersonen en bevorderen gezonde leefstijl’, in opdracht van stadsdeel Oost, gemeente Amsterdam

* Evaluatie. Klooster E, Van Hoorn, I.  Evaluatie Servicepunt Emancipatie, in opdracht van DMO gemeente Amsterdam

* Interviews met leden uit criminele jeugdgroepen, in opdracht van Bureau van Montfoort

2014

* Evaluatie en adviestraject . Begin bij jezelf  online-cursus voor (v)mbo docenten gericht op omgaan met discriminatie, in opdracht van de Anne Frank Stichting

* Onderzoek naar de effecten van het MBO- lesprogramma ‘Straatroof’, in opdracht van Ministerie van Justitie en Veiligheid

* Orientatie-onderzoek “informele steunnetwerken van Midden- en Oost-Europese gemeenschappen’. In opdracht van de Adviesraad Diversiteit en Integratie

* Projectleider Arbeidsmarktdiscriminatie, DMO, gemeente Amsterdam (april 2014- juli 2014)

* Onderzoek naar de effecten van het jeugdparticipatieproject ‘Blikopeners’, in opdracht van het Stedelijk Museum.

2013 

* Advisering over aansluiting van voorlichting bij leerlingen op het VMBO, in opdracht van afdeling Educatie van de Anne Frank Stichting,

*  Evaluatie van voorlichtingsbijeenkomsten over discriminatie aan ouders van leerlingen op het primair onderwijs i.h.k.v. het anti-discriminatie lesprogramma Gelijk=Gelijk? in opdracht Stadsdeel Oost, Gemeente Amsterdam.

* Verkennend onderzoek naar informele zorg, buurtkamers en vrijwilligerswerk, in opdracht van Stadsdeel Zuid.

2012

* Intern onderzoek bij William Schrikker Stichting naar het handelen van gezinsvoogden en pleegzorgwerkers na signalen van kindermishandeling (interviews cliënten, familie en medewerkers, in opdracht van DSP-groep)

* Interim-beleidsmedewerker Zorg, Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid (sinds 2011)

* Evaluatie van anti-discriminatieproject Gelijk=Gelijk? voor het primair onderwijs (met A.G. Advies, in opdracht van stadsdeel Oost)

* Advisering over anti-discriminatie lesprogramma (in opdracht van projectorganisatie Diversion).

* Behoefte onderzoek ‘Jongeren en preventieve gezondheidszorg’ ( in opdracht van Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg)

2011

* Monitor Multi Problem Gezinnen Aanpak (Van Burik, A., Klooster, E., Bureau Van Montfoort 2011)

* Verkennend onderzoek naar discriminatie in regio Utrecht, onder zelforganisaties, woningbouwcoöperaties en welzijnsorganisatie (in opdracht van Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Politie Utrecht)

* Evaluatie Jeugd Advies Teams gemeente Utrecht  (interviews in opdracht van A.G. Advies)

* Ondersteuning brede school ontwikkeling  (in opdracht van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Samen)

2010

* Multi Rapportage ‘MPG monitor Stadsregio Amsterdam’ (Van Burik, A., Klooster, E. Bureau Van Montfoort 2010)

* Interim-beleidsmedewerker Emancipatie & anti-radicalisering en discriminatiebeleid, Provincie NH (februari – augustus 2010)