Publicaties

Vooraf

Hieronder staat een overzicht van publicaties over mijn onderzoek- en advieswerk. Bij de uitvoering van grotere onderzoeksopdrachten werk ik in teamverband. Zo heb ik recent samengewerkt met zelfstandig onderzoekers (o.a. verbonden aan het Onderzoekerscollectief) en onderzoekers van de Universiteit van Maastricht, Hoge School van Amsterdam, het Verwey-Jonker Instituut en het KIS. Informatie over onderstaande onderzoeken is ook op de websites van mijn onderzoekspartners te vinden. Artikelen die ik schrijf voor LOWAN (ondersteuning nieuwkomersonderwijs) zijn te vinden via https://www.lowan.nl/vo/zorg/

Publicaties

*Klooster, E., Butter, E. Consalez Alvarez, R.  Verkennend onderzoek naar de voorwaarden voor een veilige opvang van dak- en thuisloze lhbtiq+’ers in Amsterdam. Klooster Onderzoek en Advies 2022 link naar rapport 

* Klooster, E. Bevaart, F.  Evaluatie van de Rotterdamse herstelaanpak Klooster Onderzoek en Advies 2022  link naar rapport 

*Klooster, E.  Eindrapportage Flexibel Preventief aanbod jeugd en preventief werken Klooster Onderzoek en Advies 2021  link naar rapport 

* De Winter-Koçak, S. Klooster,E. Reches,L. Badou, MHoogopgeleiden met een migratieachtergrond over een gestapelde onderwijsroute en het belang van steun. Kennisplatform Integratie en Samenleving.  link naar rapport

* Klooster,E. Meng,C. Bles, P. Monker, D. Walz, G. Ongelijke kansen op stage en werk van hbo’ers met een migratieachtergrond, hbo’ers, onderwijs en werkgevers over verklaringen en oplossingen. In samenwerking met Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit van Maastricht in opdracht van de Ministeries OCW en SZW.  link naar rapport

* Klooster, E. De functie van de netwerkagent (lopend onderzoek) intern onderzoeks- en  coachingstraject voor politie Amsterdam

* De Winter-Koçak, S. Klooster,E.  Effectiviteit van project Mind Young Academy. In opdracht van MIND link naar rapport

* Klooster. E, Omlo, JSuccesvolle scholen in kwetsbare wijken.  In opdracht van Stichting Verre Bergen  Link naar het rapport

* Klooster.E, Butter. E,  De organisatie van Nabijheid, over ISK en zorg  In opdracht van Lowan en Pharos. Link naar het rapport

* De Winter-Kocak, S. Klooster,E. Day. M.  Kiezen voor politie? Onderzoek onder mbo-studenten in het veiligheidsdomein. ApeldoornPolitie & Wetenschap. Utrecht: Verwey-Jonker-Instituut. link naar rapport

* Klooster. E. Onmisbaar en kansrijk? Kansen, belemmeringen en ondersteuning voor informele organisaties in het Amsterdamse Emancipatieveld. In opdracht van gemeente Amsterdam, afdeling diversiteit.

* Klooster.E, Kocak S. , Day M., Jonkman H. Gedeelde toekomst, onderzoek naar de toekomstorienatie van Nederlandse jongeren (met een migratieachtergrond). Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. link naar het rapport

* Klooster, E. Empowerment en weerbaarheidstrainingen voor vrouwen en meiden. In kader van preventie  radicalisering. In opdracht van gemeente Amsterdam, afdeling OOV.

2015 – 2017 senior onderzoeker in dienst bij Verwey-Jonker (zie voor onderstaande onderzoeken websiteVerwey-jonker.nl)

 

opdrachten voor 2015

*  Klooster, E. Mejdoubi, J. ‘Op Gezonde Tour’  Evaluatie van een communitybased aanpak gericht op bevorderen gezonde  leefstijl, in opdracht van stadsdeel Oost, Amsterdam.

* Klooster, E. Mejdoubi, ‘Sleutelpersonen en bevorderen gezonde leefstijl’, in opdracht van stadsdeel Oost, Amsterdam

* Klooster E, Van Hoorn, I.  Evaluatie Servicepunt Emancipatie, in opdracht van afdeling DMO gemeente Amsterdam

* Interviews met leden uit criminele jeugdgroepen, in opdracht van Bureau van Montfoort

* Klooster, E. Begin bij jezelf  online-cursus voor (v)mbo docenten gericht op omgaan met discriminatie, in opdracht van de Anne Frank Stichting

* Klooster, E. Onderzoek naar de effecten van het MBO- lesprogramma ‘Straatroof‘, in opdracht van Ministerie van Justitie en Veiligheid

* Klooster, E. “informele steunnetwerken van Midden- en Oost-Europese gemeenschappen‘. In opdracht van de Adviesraad Diversiteit en Integratie

* Projectleider Arbeidsmarktdiscriminatie, DMO, gemeente Amsterdam (april 2014- juli 2014)

* Klooster, E. Onderzoek naar de effecten van het jeugdparticipatieproject ‘Blikopeners’, in opdracht van het Stedelijk Museum.

* Klooster, E, Advisering over aansluiting van voorlichting bij leerlingen op het VMBO, in opdracht van afdeling Educatie van de Anne Frank Stichting

*  Klooster, E. Evaluatie van voorlichtingsbijeenkomsten over discriminatie aan ouders van leerlingen op het primair onderwijs i.h.k.v. het anti-discriminatie lesprogramma Gelijk=Gelijk? in opdracht Stadsdeel Oost, Gemeente Amsterdam.

* Verkennend onderzoek naar informele zorg, buurtkamers en vrijwilligerswerk, in opdracht van Stadsdeel Zuid

* Intern onderzoek bij William Schrikker Stichting naar het handelen van gezinsvoogden en pleegzorgwerkers na signalen van kindermishandeling (interviews cliënten, familie en medewerkers, in opdracht van DSP-groep)

* Interim-beleidsmedewerker Zorg, Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid

* Evaluatie van anti-discriminatieproject Gelijk=Gelijk? voor  primair onderwijs (met A.G. Advies, voor stadsdeel Oost)

* Advisering over anti-discriminatie lesprogramma (in opdracht van projectorganisatie Diversion).

* Behoefte onderzoek ‘Jongeren en preventieve gezondheidszorg’ ( in opdracht van Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg)

* Monitor Multi Problem Gezinnen Aanpak (Van Burik, A., Klooster, E., Bureau Van Montfoort 2011)

* Verkennend onderzoek naar discriminatie in regio Utrecht, onder zelforganisaties, woningbouwcoöperaties en welzijnsorganisatie (in opdracht van Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Politie Utrecht)

* Evaluatie Jeugd Advies Teams gemeente Utrecht  (interviews in opdracht van A.G. Advies)

* Ondersteuning brede school ontwikkeling  (in opdracht van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Samen)

* Multi Rapportage ‘MPG monitor Stadsregio Amsterdam’ (Van Burik, A., Klooster, E. Bureau Van Montfoort 2010)

* Interim-beleidsmedewerker Emancipatie & anti-radicalisering en discriminatiebeleid, Provincie NH (februari – augustus 2010)