Over

Eva Klooster is politicologe met ruime ervaring op het terrein van kwalitatief onderzoek, beleid en advies. Zij werkt op het brede terrein van onderwijs, jeugd(zorg) en veiligheid. Naast haar onderzoeks- en advieswerk geeft Eva regelmatig lezingen.

Eva voert opdrachten zelfstandig uit, maar werkt ook graag samen met andere onderzoekers. Zoals met de onderzoekers van het Onderzoekscollectief en van het Verwey-Jonker Instituut, waaraan zij op projectbasis verbonden is.

Dit jaar werkt Klooster, samen met de Universiteit van Maastricht (ROA), aan een onderzoek naar arbeidsmarktkansen van hbo-opgeleiden met en zonder migratieachtergrond.

In 2013 schreef Klooster het non-fictie boek Hangplek Holland  (Meulenhoff) over stedelijke jongeren die in de jeugdcriminaliteit terechtkomen. In het boek komen de jongeren zelf aan het woord, evenals ouders, jongerenwerkers, hulpverleners en politie.

Meer weten? Klik op de hoofdstukken rechts bovenaan deze pagina of neem contact op.

Email    evaklooster@gmail.com

Adres    O.Z.Voorburgwal 129, 1012 EP Amsterdam (p.a.Wallenburgpers)