Over

Eva Klooster is politicologe met ruime ervaring met kwalitatief onderzoek, beleid en advies. Ruim tien jaar geleden startte zij Klooster Onderzoek & Advies, een onderzoeksburo dat actief is op het brede terrein van onderwijs, jeugd(zorg) en veiligheid. Naast haar onderzoeks- en advieswerk geeft Eva regelmatig lezingen.

Eva voert opdrachten zelfstandig uit, maar werkt ook graag samen met andere onderzoekers. Zoals met de onderzoekers van het Onderzoekscollectief (www.hetonderzoekerscollectief) en met de onderzoekscollega’s van het Verwey-Jonker Instituut, waaraan zij op projectbasis is verbonden.

Dit jaar werkte Klooster, samen met de Universiteit van Maastricht (ROA), aan een groot onderzoek naar arbeidsmarktkansen van hbo-opgeleiden met en zonder migratieachtergrond en de rol van de studiefase. Ook adviseert zij politie Amsterdam over een traject met op ‘netwerken’ gespecialiseerde politiemedewerkers.

Klooster is auteur van het non-fictie boek Hangplek Holland  (Meulenhoff) over stedelijke jongeren die in de jeugdcriminaliteit terechtkomen. In het boek komen de jongeren zelf aan het woord, evenals ouders, jongerenwerkers, hulpverleners en politie.

Meer weten? Klik op de hoofdstukken rechts bovenaan deze pagina of neem contact op.

Email    evaklooster@gmail.com

Adres    O.Z.Voorburgwal 129, 1012 EP Amsterdam (p.a.Wallenburgpers)