Over

Eva Klooster is politicologe met ruime ervaring met kwalitatief onderzoek, beleid en advies.

In 2006 startte zij Klooster Onderzoek & Advies, een buro dat actief is op het brede terrein van onderwijs, jeugd(zorg) en veiligheid.

Eva voert opdrachten zelfstandig uit, maar werkt ook graag in teamverband. Zoals met de collega’s van het Onderzoekscollectief (www.hetonderzoekerscollectief) of het Verwey-Jonker Instituut, waaraan zij op projectbasis is verbonden.  Afgelopen jaren werkte Eva met een team van onderzoekers en de Universiteit van Maastricht (ROA), aan een breed onderzoek naar arbeidsmarktkansen van hbo-opgeleiden met en zonder migratieachtergrond. Daarnaast adviseerde zij politie Amsterdam op terrein van ‘netwerken en verbinden’. Het thema verbinding komt ook terug in haar huidige onderzoek in opdracht van de gemeente Rotterdam, dat plaatsvindt in de wijk Beverwaard. Deze opdracht volgde op de evaluatie van de Rotterdamse herstelaanpak voor jongeren, die Eva Klooster samen met wetenschapsjournaliste Floor Bevaart heeft uitgevoerd.

Klooster schreef het non-fictie boek Hangplek Holland  (Meulenhoff) over stedelijke jongeren en problemen rond overlast en criminaliteit. In het boek komen de jongeren zelf aan het woord, evenals ouders, jongerenwerkers, hulpverleners en politie.

Meer weten? Klik op de hoofdstukken rechts bovenaan deze pagina of neem contact op.

Email    evaklooster@gmail.com

Postadres    O.Z.Voorburgwal 129, 1012 EP Amsterdam (p.a.Wallenburgpers)

Bezoekadres Nieuwe Keizersgracht 1-A, 1018 DR Amsterdam